Resultater av parallelloppdraget for Sluppen

Resultatet av de tre utviklingsstrategiene for Sluppen blir nå gjennomgått av oppdragsgiveren. Dette vil bli et grunnlag for anbefalinger gitt til Trondheim kommune i forbindelse med utforming av byens nye miljø- og utviklingsplaner.


#