Trelasttomta

Trelasttomta ved Myrvoll stasjon er et transformasjonsprosjekt bestående av bolig, barnehage og næring. Tomta ligger i tilknytning til et friområde, Salamanderdammen, med tursti og skogsdrag samt et mer urbant boligområde nord for tomten.

Prosjektet ønsker å knytte tomten opp mot skogen og gjøre denne til en overgangssone mellom skog og by. Skogen med dens plante- og dyreliv skal få bre seg inn i landskapet, og være en del av både barnehagens utforming, forplassen, som knytter prosjektet opp mot resten av utbyggingen og det øvrige landskapet på tomten.


Oppdragsgiver—
Bolig og Eiendomsutvikling AS

Oppdrag—
Detaljprosjektering

Samarbeid
NUNO Arkitekter

Bygningsarkitekturen henvender seg til naturomgivelsene, med trekledd fasade og en punkthusstruktur som slipper naturen inn mellom byggene.

For menneskene som bor her vil dette landskapet være deres hage, der frodig og rik, naturlik vegetasjon vil dominere. Stier og møteplasser vil slynge seg innimellom, og knytte området sammen internt og med de omkringliggende områdene. Det naturlige utrykket er med på å minske behovet for skjøtsel i området, samt styrke det biologiske mangfoldet. Er rikt spekter av norske arter vil være attraktivt for både fugler og insekter, og er med på å gi liv til området.

I barnehagens uteområder videreføres det naturlike konseptet, og det planlegges l et landskap hvor barna kan bevege seg fritt og oppleve naturen. Man ønsker å ha et stort fokus på naturlige og naturlike materialer, slik at barnehagen glir inn som en naturlig brikke i øvrige landskapet på tomten. Etter åpningstid vil barnehagen være en del av beboernes friområde, og derfor vil oppholdsplasser og gangsystem være viktig. For å kompensere for at store deler av tomtens uteområde på dagtid er i bruk av barnehagen, har tre av de fire byggene fått takhager, med muligheter for ulike aktiviteter.

Forplassen skal knytte sammen prosjektet med de omkringliggende og mer urbane utbyggingene. Og her møtes det urbane med det naturlige og blir prosjektets adresse.

Forplassen utformes som shared space hvor henting og bringe til barnehagen er med på å understreke bilens underlegne rolle i området, og de myke trafikantene er i fokus.

Tomten er universelt utformet med stier med et maksimalt fall på 1:15, allergivennlige arter skal benyttes og riktig belysning som sikrer fremkommelighet for alle.


# # # # #
#