Vollebekk torg

Vollebekk torg er et gjennomgående sirkulært prosjekt, med mål om å skape en inviterende møteplass. Torget er tuftet på tanken om et pulserende hjerte i nabolaget, med bynatur, variert bruk og nyskapende, bærekraftig landskapsarkitektur i hovedsetet. Spørsmålet «Hva er fremtidens torg?» endte opp med å bli et referanseprosjekt for sirkularitet i Norge.


Gjennom en lengre prosess har SOLA i samarbeid med OBOS og Aspelin Ramm jobbet med å skape et torg hvor brukerne føler eierskap og engasjement. Får å få til dette har vi jobbet med brukermedvirkning, og hatt tett kontakt med ulike aktører på Vollebekk.

Målet har vært å skape et folkelig torg, hvor de som bor i området får en sterk eierskapsfølelse, noe som oppfordrer til ulik bruk av- og aktivitet på torget. I forbindelse med dette er det etablert to faste strukturer, et felleshus og et sykkelverksted, som beboerne kan benytte til ønsket bruk. Målet er at dette skal være startbrikker for et levende torg.

På et tidlig tidspunkt ble det gjennomført omfattende medvirkningsprosesser, med tett kontakt mot brukere og ulike lokale aktører på Vollebekk. Dette skaper eierskap og engasjement blant innbyggerne området. Med denne tilnærmingen ble sosial bærekraft, grønn omstilling og økologi bærende verdier for prosjektet.

Torgets fysiske utforming er dreid rundt to kryssende akser over et aktivt bygulv: «Den sosiale aksen» med to romdannende lunder, grusdekker og uformelle arenaer for opphold og aktivitet, og «Den grønne aksen» med hagerom av lokale plantearter og nyttevekster og damanlegg med stående vann og våtmarksplanter som ivaretar infiltrasjon og fordrøyning av overvann fra torget. I torgets senter skal det bygges en paviljong som blir en viktig møteplass og læringsarena for grønn omstilling. Torgets ytre ramme, omkring aksene, er tilrettelagt og disponibelt for både markedsboder og andre midlertidige arrangementer.

Materialiteten i torget er utledet av ønsket om å fange opp materialer på avveie og gi disse nytt liv og form. Kanter til dam og hage er laget av spuntrester fra tilstøtende byggeprosjekter, paviljongens takflater vil bestå av fasadelementer for solskjerming fra et revet nabobygg, mens torgets granittgulv er sammensatt av restpartier fra åtte ulike prosjekter på Østlandet. Metodene spenner fra restbruk og bruk av gamle materialer i sin originale funksjon, til kreativ ombruk og redesign med nye bruksområder og oppsirkulering.

Prosjektet viser at kreativt ombruk fungerer, med innovasjon i alle ledd og en ny estetikk med stedlig tilknytning, samt fokus på håndverk, miljø og menneskelige ressurser.


# # #
#
#
#
#
 
# #