A5 Sadelmakerbryggen

A5 er den siste gjenværende tomten i Bjørvika-planen fra 2004. Hav Eiendom ønsker å utvikle området basert på erfaringene de har gjort siden starten av Bjørvika-utviklingen. Plassen skal endres fra en introvert asfaltplass til en attraktiv destinasjon for nabolaget og byen midt i skjæringspunktet mellom historiske Kvadraturen og Fjordbyen. A5 planlegger et samspill mellom et parkområde og kontor- og næringsbygg som aktiviserer parken og byr på nye funksjoner og opplevelser i Bjørvika.


Samarbeid: Grape Arkitekter, Byantropologene, Vivid Vision (visualisering)

Plassen skal bli en park som gir til nabolaget og byen, gjennom døgnet og året, og huser en bygningsmasse bestående av aktive og tilgjengelige førsteetasjer, og kontorlokaler i etasjene over. Samspillet mellom ute-og innerom er viktig for at A5 skal være et attraktivt sted å besøke og at det kan tilby funksjoner til nabolaget, og ved at programmet i bygningene sikrer tryggheten i parken for de besøkende.

SOLA har jobber med bygulvet og hvordan prosjektet best kan bidra i helheten i området, ved å tilby funksjoner og steder for flest mulig av Oslos beboere. Det innebærer samspill mellom funksjonene inne i byggene og å trekke det ut i byrommet, og steder kun for opphold og aktivitet i parken ellers. Programmeringen og utformingen av rommene vil videre ta utgangspunkt i en kartlegging og innhenting av behov i området.

A5 skal bli en Oslo-park, som henter inspirasjon fra byen og naturen rundt seg, både i utforming og funksjoner.


#
#
#